miercuri, 8 octombrie 2014Raport  anual 2013

Asociația Tottoro

Asociația Tottoro implementează din data de 15 iulie 2013 proiectul ”Snoezelen, o abordare inovatoare”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Finanţarea este de 66.991,58 CHF, are o durata de 18 luni și îi avem parteneri pe Asociația PAVEL și Asociația Internațională Snoezelen Schweiz.
Asociaţia Tottoro a realizat în anul financiar 2013, venituri din activitatea fără scop patrimonial în valoare de 12,208 RON (campanie 2%, cotizaţii membri, ateliere copii) şi cheltuieli în valoare de 58,022 RON. Asociaţia TOTTORO nu a realizat activităţi economice în cursul anului financiar 2013.  
În anul 2013 Asociaţia Tottoro a avut drept obiective prioritare implementarea în bune condiții a proiectului, prin desfășurarea optimă a activităților, creșterea vizibilității, stabilirea de contacte cu alte asociaţii şi persoane fizice şi de a găsi finanţări, precum și propunerile de proiecte.
Astfel că în anul 2013 Asociaţia Tottoro a avut o intensă activitate de scriere de proiecte. Am aplicat la programul de finanţare Mega Image cu proiectul ”Biblioteca cu jucării”, un proiect dedicat Școlii de masă nr. 85 din București, cu scopul de a crește accesul la educație și activități non-formale.
Proiectul propunea amenajarea și dotarea unei ludoteci în spațiu pus la dispoziție de către școală cu materiale adecvate copiilor de 6-11 ani pentru a realiza activități ludice și educative cu 30 de copii dezavantajați economic, cu implicarea părinților și comunității. 
Alt proiect depus pentru finanțate prin Programul MOL pentru sănătatea copiilor ”Culoarea care alină” propunea un program de terapie prin artă unui număr de 30 de copii cu dizabilități mintale, 72 de sesiuni de art terapie și câte 2 sesiuni comune părinte-copil și sesiuni de stimulare senzorială în camera Snoezelen.

O altă aplicație ”Zâna bună” depusă pentru linia de finantare Fondurile ONG. Proiectul urma să se deruleze într-o  scoala de masa din Bucuresti avand ca beneficiari 25 elevi din clasele 0-IV, inclusiv familiile acestora. Acestia ar fi fost selectați din randul celor cu bursa sociala, care se afla sub pragul saraciei, apartin familiilor monoparentale sau cu mai mult de 3 copii sau care au tulburari de limbaj.
Am aplicat pentru selecţia de participare la evenimentul Street Delivery cu un proiect numit “Oaza mobilă”, prin care doream să amenajăm un cort senzorial, unde doritorii ar fi putut experimenta efectele benefice ale mediului Snoezelen. Obiectivele proiectului erau de a crește vizbilitatea proiectului, a asociației și a terapiei Snoezelen, stabilirea de contacte, și câștigarea de noi clienți pentru terapie.
Un alt proiect pentru care Asociaţia a depus eforturi susţinute este cel câştigător, “Snoezelen, o abordare inovatoare”, finanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român şi care este în curs de implementare în parteneriat cu Asociaţia PAVEL şi Asociaţia Internaţională Snoezelen Elveţia. A fost înfiinţat blogul şi contul facebook. Am fost contactaţi pentru diverse servicii şi informaţii de un număr de 26 de persoane, dintre care 15 au dorit să iniţieze o colaborare cu Asociaţia în diferite forme, iar 10 persoane au solicitat ajutor.
In anul 2013 conform graficului activitatilor Asociatia Tottoro a initiat amenajarea camerelor Snoezelen.
Laura Militaru a fost contactată de trei tinere afectate de boală Wilson pentru ajutor. Laura Militaru a obţinut prin bunăvoinţa Asociaţiei Wilson USA, prin programul de compasiune al Firmei producătoare UNIVAR Anglia, 26 de flacoane de medicamente Trientine, foarte scumpe (400 euro flaconul) şi care este produs doar în Anglia, absolut vital pentru cei afectaţi de boală Wilson şi alergici la D-Penicilamine.
Asociaţia Tottoro a donat lucruşoare adunate de la voluntari copiilor proveniţi din familii dezavantajate economic şi a consiliat 4 familii în impas.
În anul 2013 Asociaţia Tottoro a organizat campania pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venituri şi a încercat să obţină sponsorizări de la firme.
Asociatia a organizat in 2013 o serie de ateliere pentru copii: pielarit, croitorie, quilling, ornat biscuiti, care au avut un mare succes.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu